Wykonujemy usługi CNC takie jak:
wycinanie schodów

nawiercenia na tralki
frezowania na tralki kwadratowe lub prostokątne
skosy na schodach nasadzanych
podstopnie
słupy
poręcze
schody dywanowe
oraz wiele innych prac